Studieaanbod

Latijn

 

Voor wie?

De leerlingen die voor Latijn kiezen, hebben een brede algemene interesse en een uitgesproken belangstelling voor talen, geschiedenis en cultuur. Ze zijn bovendien bereid om regelmatig en zelfstandig te studeren! Ze hebben doorzettingsvermogen, zin voor orde en nauwkeurigheid.

Wat?

Latijn studeren is een uitstekend middel om andere Europese talen te leren. De taal van de Romeinen ligt immers aan de basis van alle Romaanse talen (Frans, Italiaans, Spaans …). Maar ook in Germaanse talen (Nederlands, Engels en Duits) zijn er talrijke, zelfs alledaagse woorden die afstammen van het Latijn. Kennis van het Latijn geeft je een beter inzicht in taal! Maar het vak Latijn houdt meer in dan enkel taal. Minstens even interessant is de boeiende Griekse en Romeinse beschaving en cultuur! Latijn studeren betekent zo contact houden met het verleden en op grond daarvan een kritische houding aannemen in de wereld van nu.

Latijn is zeker geen dode taal! Alle planten, dieren, ziekten, lichaamsdelen ... hebben een wetenschappelijke benaming. Ook in de rechtspraak worden nog steeds veel Latijnse begrippen gebruikt. Latijn studeren is "Ieren leren". De leerlingen nemen de gewoonte aan om heel regelmatig en uit zichzelf lessen te repeteren (woordenschat, grammatica, zinsbouw ...). Zo biedt Latijn een uitstekende voorbereiding op alle mogelijke opties in het secundair, hoger en universitair onderwijs. De leerlingen ontwikkelen in deze optie hun zin voor nauwkeurigheid, grondigheid en doorzettingsvermogen.

Latijn 1e jaar

Spes Nostra Zedelgem vlogt ...