Administratie

Secretariaat

Het secretariaat is elke dag open vanaf 8.00 uur. Vanaf dat moment is het secretariaat ook telefonisch bereikbaar (050 20 96 15). Mevrouw Annick Dehaemers, de heer Jan Deleu of de heer Kylian de Prince bemannen het secretariaat. Je kan op het secretariaat terecht voor:

  • melding afwezigheden
  • afgifte van doktersattesten
  • verzekeringspapieren
  • vragen omtrent schoolrekeningen
  • Info omtrent schoolboeken
  • EHBO-problemen
  • dringende telefoontjes
  • verloren voorwerpen
  • aankoop van maaltijdkaarten en drankbonnetjes

Mevrouw Annick Dehaemers is bereikbaar via annick.dehaemers@sint-rembert.be, de heer Jan Deleu is bereikbaar via jan.deleu@sint-rembert.be en de heer Kylian de Prince is bereikbaar via kylian.deprince@sint-rembert.be.

ICT

Voor vragen omtrent het gebruik van Smartschool, problemen met de schoollaptop, het gratis gebruik van Microsoft Office of andere ICT-zaken moet je bij de heer Johnny Eecloo of mevrouw Annelies Segers zijn. Zij zijn bereikbaar via johnny.eecloo@sint-rembert.be en annelies.segers@sint-rembert.be.

Sport

Voor vragen omtrent naschoolse sportactiviteiten kan je terecht bij de heer Jan Deleu via jan.deleu@sint-rembert.be of bij de heer Kylian de Prince via kylian.deprince@sint-rembert.be

Directie

De dagelijkse leiding en organisatie van het Spes Nostra Instituut ligt in handen van directeur Stefaan Vanhollebeke. Hij is meestal vanaf 8.15 uur op school aanwezig. Vanaf dat moment is hij ook telefonisch bereikbaar (050 20 96 15). Hij maakt graag een afspraak met u via stefaan.vanhollebeke@sint-rembert.be of via het contactformulier op deze website. Hij zetelt in onze scholengroep Sint-Rembert samen met enkele collega's in de IT-commissie en in de werkgroep zorg.