Pastoraal

Vandaag de dag zijn geloof en zingeving niet bepaald "populaire" onderwerpen. Toch proberen we er als school met onze leerlingen op een eigentijdse manier aandacht aan te schenken. Onze pastorale werking heeft 4 grote pijlers!

De lessen godsdienst

Hier proberen we een klimaat te scheppen waarin iedereen zijn eigen denken en geloven verder kan ontwikkelen, steunend op onze christelijke tradities, maar ook vergelijkend met andere godsdiensten. We zijn een katholieke dialoogschool.

Vieringen

In de loop van het schooljaar zijn er enkele gebedsvieringen waar we met de hele school aan deelnemen. De pastorale werkgroep, die ruimer is dan de leerkrachten godsdienst, werkt deze stemmige gebedsvieringen uit op het niveau van de jongeren.

Inleefmoment

In het tweede jaar gaan de leerlingen niet echt op bezinning, maar er is een inleefmoment voorzien. Het is goed om je even te kunnen inleven in de situatie van anderen en dat zet aan tot bezinning. We gaan op bezoek in een bejaardenhuis of maken kennis met kinderen met een beperking.

Daadwerkelijke inzet

Praten en nadenken is belangrijk, maar zelf je steentje bijdragen tot een verdraagzame, leefbare en vredevolle wereld is ook een must. Op geregelde tijdstippen krijgen onze jongeren de kans om aan acties mee te werken. Zo is er ons solidariteitsontbijt en de vastenvoettocht waarbij we bepaalde projecten steunen. Deze projecten komen er door initiatieven van leerlingen, leerkrachten of ouders die zelf concrete initiatieven nemen. Vaak werken we ook mee ten voordele van Rodeneuzendag en de Warmste Week. Eerlijke handel krijgt de aandacht wanneer we Oxfam-producten aanbieden. De behoeftigen in ons eigen land en in het buitenland worden door onze steun zeker niet vergeten. Op deze manier proberen we onze leerlingen een basis van waarden aan te reiken die ze in hun verder leven kunnen meenemen en uitbouwen.

Geschenkjes Klaverveld