Schoolreglement

Ons schoolreglement omvat een algemeen gedeelte dat voor alle scholen van de scholengroep Sint-Rembert geldt, en een bijvoegsel van onze middenschool Spes Nostra, dat er integraal deel van uitmaakt. Het algemeen schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Na ons pedagogisch project en een engagementsverklaring, vind je er meer informatie over het studiereglement, het orde- en tuchtreglement en andere belangrijke onderwerpen. Over dit schoolreglement werd overlegd met het schoolbestuur en de schoolraad.