Infrastructuur

Vernieuwd schoolgebouw

We beschikken over een mooi verzorgd en vernieuwd schoolgebouw omgeven door heel wat groen. De gloednieuwe speelplaats biedt tal van mogelijkheden om tijdens de pauzes aan sport te doen. Onze grote studeerzaal met computerwerkplekken, woordenboeken ... is ruim en overzichtelijk en wordt gebruikt tijdens de verschillende studiemomenten. Onze leskeuken werd onlangs vernieuwd en voorzien van de meest moderne keukentoestellen. Ons nieuwe en ruime technieklokaal met atelier biedt de leerlingen de mogelijkheid om in een hypermoderne werkplek kennis te maken met diverse technieken en machines. Elke leerling beschikt daarnaast ook over een persoonlijk kluisje zodat waardevolle spullen, schoolgerei, laptop en boeken veilig opgeborgen zitten.

Schoolgebouw

Goed uitgeruste vaklokalen

Onze bovenverdieping is indien nodig bereikbaar via een lift. Onze vaklokalen werden uitgerust met heel wat modern didactisch materiaal. Elke vakleerkracht geeft les in een eigen lokaal, uitgerust met de nieuwste technologieën. Elk leslokaal beschikt over een witbord of elektronisch bord waarbij de computer en het internet een belangrijke rol spelen. Audio- en beeldmateriaal geïntegreerd in een digitale cursus sluiten nauw aan bij de leefwereld van onze leerlingen. Deze nieuwe methode biedt een onuitputtelijke bron van inspiratie en werkt heel motiverend bij zowel leerkrachten als leerlingen.

Klaslokaal

Ultramodern ICT-lokaal

In ons ultramoderne ICT-Iokaal, leren we onze leerlingen in heel wat vakken geïntegreerd werken met de computer! Zo leren ze o.a. documenten opmaken in Word of een presentatie maken in Powerpoint. Daarnaast leren ze op een kritische manier omgaan met het internet en leren ze efficiënt informatie opzoeken. Ook maken ze voor diverse vakken gebruik van specifieke software en leren ze in de optie STEM-wetenschappen programmeren. De voorleessoftware Kurzweil wordt door ons gebruikt op school. Sommige leerlingen met dyslexie, dyscalculie ... kunnen hiermee in het computerlokaal via een hoofdtelefoon de toetsen beluisteren tijdens de toetsenperiode. Door de invoering van de laptops voor de leerlingen in het secundair onderwijs kunnen we nu ook in andere lokalen gebruik maken van diverse ICT-toepassingen.

Computerklas

Laptops & iPads

Daarnaast worden in verschillende lessen onze iPads en de persoonlijke laptops van de leerlingen betrokken bij het lesgebeuren. Deze laptops kunnen zowel op school als thuis ingeschakeld worden tijdens inoefen- en studeermomenten. Op die manier leren alle leerlingen vlot omgaan met de meest moderne ICT-middelen. 

IPads