Schoolraad

Onze democratische middenschool biedt alle onderwijsparticipanten heel wat mogelijkheden om hun mening kenbaar te maken, overleg te plegen of advies uit te brengen. Via de schoolraad participeren ouders, personeel, de lokale gemeenschap en enkele leerlingen uit de leerlingenraad samen in het schoolbeleid. De schoolraad adviseert en overlegt met het schoolbestuur over o.a. het studieaanbod, het schoolreglement, het schoolwerkplan, buitenschoolse activiteiten, de aanwending van de lestijden, de schoolrekening ...