Zorgteam

Er staan heel wat mensen op school klaar om de leerlingen een hand toe te reiken als het even moeilijk wordt. De directeur, de vakleerkrachten in het algemeen, de klassenleraar in het bijzonder en de opvoeders doen hun uiterste best opdat de kinderen het beste uit zichzelf zouden kunnen halen. Leerlingen met problemen van welke aard dan ook, kunnen steeds bij hen terecht. 

Op school hebben we ook een zorgteam dat wekelijks samenkomt om een handelingsplan op te stellen voor leerlingen die het wat moeilijker hebben. De volgende personen zijn lid van ons zorgteam:

Het zorgteam vindt communicatie met de betrokken leerling, met de leerkrachten en met de ouders zeer belangrijk. Hierboven vindt u hun e-mailgegevens.

Indien leerlingen het moeilijk hebben buiten de schooluren, kunnen ze ook terecht op de chatbox van het CLB. Een professionele CLB-medewerker helpt hen tijdens een moeilijk moment zeker verder op weg!

Zorgteam