Leerlingenraad

Elke klas heeft een klassenverantwoordelijke die in september verkozen wordt en die de klas vertegenwoordigt in de leerlingenraad. Daarnaast kiest de klassenleerkracht zelf ook een tweede vertegenwoordiger. Tijdens de maandelijkse lunchvergaderingen met alle vertegenwoordigers van de leerlingenraad worden met de directeur en enkele leerkrachten nieuwe ideeën, wensen en problemen i.v.m. het leerlingenleven besproken. De vragen en suggesties van de leerlingenraad worden zo goed mogelijk opgevolgd door directie en leerkrachten. Alle verslagen van de leerlingenraad komen op Smartschool terecht.

Leerlingenraad