Studiemomenten

Avondstudie

Alle leerlingen kunnen op maandag- en dinsdagavond studie volgen van 16.45 uur tot 18.00 uur. Op donderdag kan dit van 16.00 tot 17.15 uur. Het is mogelijk om tijdens de avondstudie een cursus dactylo te volgen.

Extra studiebegeleiding

Op advies van de klassenraad kan er extra studiebegeleiding aangeboden worden aan sommige leerlingen tijdens de avondstudie. In deze extra studiebegeleiding wordt de studiemethode van de betrokken leerlingen nogmaals stap voor stap aangeleerd en waar nodig bijgestuurd. Deze intense begeleiding wordt in kleine groepjes georganiseerd en is beperkt in de tijd.

Interactief zelfstandig leren (IZL)

IZL is een nieuwe vorm van leren en studeren bij leerlingen waarbij de leerkracht een begeleidende taak heeft. IZL wordt toegepast tijdens bepaalde studie-uren en tijdens de avondstudies. Het enkel werken aan tafeltjes is voorbij want de leerlingen moeten het gebruik van hun schoollaptop integreren tijdens het leren en studeren .

Met IZL willen we het digitaal leren en studeren bij de jongeren stimuleren. De leerlingen zullen in IZL onder begeleiding van een leerkracht zelf hun werk plannen en organiseren. De leerlingen kiezen zelf wat ze eerst doen. Onze planningsagenda kan hierbij een handig instrument zijn. Bij het studeren in IZL maken de leerlingen hun opdrachten aan de computer en oefenen ze bepaalde leerstofonderdelen in. Hiervoor kunnen ze gebruik maken van het digitaal leerplatform Smartschool, van educatieve software, van diverse educatieve internettoepassingen, van Office-toepassingen … Ook onze iPads en de laptops van de leerlingen zijn een handig middel om het interactief zelfstandig leren aan te moedigen.

Examenstudie

Tijdens de proefwerkenperiode kunnen de leerlingen voor het proefwerk van een hoofdvak de leerstof nog eens herhalen tijdens een studiemoment. Daarnaast kunnen de leerlingen tijdens de proefwerken ook intekenen voor korte of lange namiddagstudie.

Examenstudie