Digitale leeromgeving

We maken gebruik van de virtuele leeromgeving Smartschool. Een eigen veilige plaats op het internet waar directie, leerkrachten, leerlingen en ouders elkaar ontmoeten:

  • De scores van de leerlingen worden in een puntenboek gezet, dat elk moment van de dag door leerling en ouders kan geraadpleegd worden.
  • De leerkrachten communiceren via Smartschool binnen het vak met hun leerlingen: Zo kunnen ze extra toepassingen op de leerstof aanbieden of de leerlingen zelfstandig oefeningen laten corrigeren. Zelfs de cursussen komen er terecht en er worden extra tips gegeven over het studeren van de leerstof.
  • Leerlingen kunnen afgewerkte oefeningen en opdrachten digitaal via Smartschool aan de leerkracht bezorgen.
  • Nieuws en berichten worden door directie en leerkrachten op Smartschool geplaatst. Zo besparen we massa's papier.
  • Ouders kunnen steeds via Smartschool communiceren met het leerkrachtenteam en omgekeerd.
  • In geval van afstandsonderwijs dan kunnen we gebruik maken van Smartschool Live.
  • Ook voor het maken van afspraken voor het oudercontact wordt Smartschool ingeschakeld.