Eerste jaar secundair onderwijs

Kiezen in het 1e jaar

Tussen 12 en 18 jaar maken alle jongeren een enorme evolutie door. Het secundair onderwijs speelt daarop in door in de studieloopbaan verschillende keuzemomenten te voorzien, een te vroege specialisatie uit te stellen en rekening te houden met mogelijke verschuivingen in de persoonlijke interesse. Bij de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs zijn bij de meeste leerlingen de studiecapaciteiten en de belangstelling voldoende gekend om een eerste voorlopige keuze te kunnen maken.

Algemene vorming

De eerste keuze maken we voor de algemene vorming: een pakket van 28 lesuren.

  • Wie kiest voor “basis” haalt behoorlijke cijfers in de basisschool en wilt vooral focussen op de basisleerstof. In de toetsen zal de klemtoon vooral op de basisleerdoelen liggen. De resultaten op de toetsen bepalen welke basisopties de leerling in het 2e jaar kan volgen.
  • Wie kiest voor “basis + verdieping” haalt goede resultaten in de basisschool. Naast de basisleerstof krijgen de leerlingen voor alle vakken ook verdiepingsleerstof aangeboden. Dat betekent dat ook in de toetsen complexere oefeningen en uitdagingen aan de orde zijn. Afhankelijk van de resultaten in de basis- en uitdiepingstoetsen kan de leerling gelijk welke basisoptie in het 2e jaar volgen.

Keuzeoptie

De tweede keuze maken we voor een optie: een keuze voor 4 lesuren per week.

In deze keuze maken de leerlingen kennis met een aantal vakken en facetten die hen interesseren. Hier zetten ze in op hun talenten. Deze keuze wijst hen de weg naar de toekomst, maar zet hen niet vast. Alles staat nog open in het 2e leerjaar. We geven hierin de leerlingen maximale kansen om hun persoonlijkheid ten volle te ontplooien.

In de volgende tabel vinden jullie een beknopt overzicht van de opties die onze middenschool in het 1e jaar aanbiedt. Het zijn de meest courante studieopties binnen de eerste graad van het secundair onderwijs.

Keuzeopties 1e jaar

Lessentabel 1e jaar

Hieronder vinden jullie de lessentabel van het 1e jaar. Vooraleer we inschrijven, vinden we het belangrijk om ouders en leerlingen uitgebreid te informeren! Bekijk zeker ook de rubriek "Studieaanbod" op onze website.

Lessentabel 1e jaar