Zorg op maat

Bij ons zit je goed

Het Spes Nostra Instituut is een middenschool met een heel ruim studieaanbod in hun 1e graad. Alle schoolverlaters uit het 6e leerjaar met een getuigschrift basisonderwijs vinden er hun plaats. Het Spes Nostra Instituut is een school waar iedereen zich goed moet kunnen voelen. Wat ook je beroep is, waar ook je werkplek is ... een mens moet zich in zijn job, in het bedrijf en onder collega's op de eerste plaats goed voelen. Dit geldt ongetwijfeld ook voor onze leerlingen. Dit is één van onze voornaamste bekommernissen: dat alle leerlingen zich bij ons goed voelen zodat ze allemaal echt gemotiveerd zijn om goed te leren! We realiseren dit door een persoonlijke aanpak en het bieden van zorg op maat voor elke leerling.

Elke leerling in de kijker

In onze middenschool Spes Nostra zetten we elke leerling in de kijker: sterke leerlingen worden extra uitgedaagd, minder sterke leerlingen helpen we verder op weg met extra studiebegeleiding en daarnaast bieden we ook een ruim kader van maatregelen aan voor leerlingen die meer leerzorg nodig hebben.

Ons zorgteam komt regelmatig bijeen om met de directie, een opvoeder, de zorgcoördinator, het CLB en eventuele ondersteuners een handelingsplan voor bepaalde leerlingen uit te stippelen. We vinden het belangrijk in dit traject dat we een veilige context creëren voor de betrokken leerling en dat we de ouders informeren over de te zetten stappen.

Warme leefomgeving

Het Spes Nostra Instituut biedt een warme en hartelijke leefomgeving aan voor de leerlingen:

 • Ons antipestbeleid slaagt er grotendeels in om van het Spes Nostra Instituut een pestvrije leef- en leeromgeving te maken. We blijven hier hard op inzetten.
 • Alle klassen in het eerste jaar hebben één lesuur leefsleutels per week. In dit lesuur trainen de leerlingen zich in sociale vaardigheden ... een troef voor het hele leven!
 • In de groei naar volwassenheid hebben jongeren soms nood aan extra begeleiding. Ons zorgteam heeft hiervoor de nodige aandacht.
 • Directie en leerkrachten helpen dagelijks mee aan het scheppen van een fijne school- en klassfeer.
 • Via verschillende projecten en via de leerlingenraad ondersteunen we het welbevinden van de leerlingen op school.

Sterke leeromgeving

Het Spes Nostra Instituut is daarnaast ook een sterke leeromgeving voor alle leerlingen:

 • Vernieuwde aantrekkelijke en perfect uitgeruste vaklokalen
 • Een leerkrachtengroep die pedagogisch-didactisch heel sterk staat
 • Een doordachte leerbegeleiding, "leren leren" is echt ons ding
 • Een school die leerlingen weet te motiveren
 • Een goed afgestemd beleid voor leerlingen met dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid ...
 • Het gebruik van voorleessoftware zoals Kurzweil ...
 • Een realistische puntenverhouding dagelijks werk en proefwerk
 • Bijwerken van leerlingen na een periode van afwezigheid door ziekte
 • Een school met gelijke onderwijskansen voor elke leerling
 • Gevarieerd, breed en modern studieaanbod
 • Een groot aanbod van zinvolle excursies en pedagogische activiteiten
Warme William