Schoolboeken

De school zorgt voor werkboeken, cursussen, turnkledij en een laptop. Enkele handboeken zitten in een huursysteem en sommige cursussen worden digitaal aangeboden, wat het kostenplaatje lager houdt. De boekenlijst, de prijs van de werkboeken voor elke keuzeoptie, de bijdrageregeling voor het schoolmateriaal ... kan via het secretariaat opgevraagd worden. Tijdens de eerste lesweek worden de boeken per vak en ook de schoollaptop aan de leerlingen bezorgd. 

Laptop