bij ons zit je goed

Studiemomenten

Avondstudie:
Alle leerlingen kunnen op maandag- en dinsdagavond studie volgen van 16.45 uur tot 18.00 uur. Op donderdag en vrijdag kan dit van 16.00 tot 17.15 uur. Het is mogelijk om tijdens de avondstudie op donderdag een cursus dactylo te volgen.

Extra studiebegeleiding:
Op advies van de klassenraad kan er extra studiebegeleiding aangeboden worden aan sommige leerlingen tijdens de avondstudie. In deze extra begeleiding wordt de studiemethode van de betrokken leerlingen nogmaals stap voor stap aangeleerd en waar nodig bijgestuurd. Deze intense begeleiding wordt in kleine groepjes georganiseerd en is beperkt in de tijd.

Interactief zelfstandig leren (IZL):
IZL is een nieuwe vorm van leren en studeren bij leerlingen waarbij de leerkracht een begeleidende taak heeft. IZL wordt toegepast tijdens bepaalde studie-uren en tijdens bepaalde avondstudies. Het is een nieuwe aanpak voor sommige studiemomenten. Het enkel werken aan tafeltjes is voorbij.

Met IZL willen we het digitaal leren en studeren bij de jongeren stimuleren. De leerlingen zullen in IZL onder begeleiding van een leerkracht zelf hun werk plannen en organiseren. De leerlingen kiezen zelf wat ze eerst doen. Onze planningsagenda kan hierbij een handig instrument zijn. Bij het studeren in IZL maken de leerlingen hun opdrachten aan de computer en oefenen ze bepaalde leerstofonderdelen in. Hiervoor kunnen ze gebruik maken van het digitaal leerplatform Smartschool, van educatieve software, van diverse educatieve internettoepassingen, van CD-ROM’s of DVD’s geleverd bij het handboek, van Office-toepassingen … Ook onze iPads zijn een handig middel om het interactief zelfstandig leren aan te moedigen.

Examenstudie:
Tijdens de proefwerkenperiode kunnen de leerlingen voor het proefwerk van een hoofdvak de leerstof nog eens herhalen tijdens een studiemoment. Daarnaast kunnen de leerlingen tijdens de proefwerken ook intekenen voor korte of lange namiddagstudie.