bij ons zit je goed

Studiemomenten

Avondstudie:
Alle leerlingen kunnen op maandag- en dinsdagavond studie volgen van 16.45 uur tot 18.00 uur. Op donderdag en vrijdag kan dit van 16.00 tot 17.15 uur. Het is mogelijk om tijdens de avondstudie een cursus dactylo of Spaans te volgen. In de toekomst worden ook nog andere cursussen aangeboden.

Extra studiebegeleiding:
Op advies van de klassenraad kan er extra studiebegeleiding aangeboden worden aan sommige leerlingen tijdens de avondstudie. In deze extra begeleiding wordt de studiemethode van de betrokken leerlingen nogmaals stap voor stap aangeleerd en waar nodig bijgestuurd. Deze intense begeleiding wordt in kleine groepjes georganiseerd en is beperkt in de tijd.

Interactief zelfstandig leren (IZL):
IZL is een nieuwe vorm van leren en studeren bij leerlingen waarbij de leerkracht een begeleidende taak heeft. IZL wordt toegepast tijdens bepaalde studie-uren en tijdens bepaalde avondstudies. Het is een nieuwe aanpak voor sommige studiemomenten. Het enkel werken aan tafeltjes is voorbij.

Met IZL willen we het digitaal leren en studeren bij de jongeren stimuleren. De leerlingen zullen in IZL onder begeleiding van een leerkracht zelf hun werk plannen en organiseren. De leerlingen kiezen zelf wat ze eerst doen. Onze planningsagenda kan hierbij een handig instrument zijn. Bij het studeren in IZL maken de leerlingen hun opdrachten aan de computer en oefenen ze bepaalde leerstofonderdelen in. Hiervoor kunnen ze gebruik maken van het digitaal leerplatform Smartschool, van educatieve software, van diverse educatieve internettoepassingen, van CD-ROM’s of DVD’s geleverd bij het handboek, van Office-toepassingen … Ook onze iPads zijn een handig middel om het interactief zelfstandig leren te stimuleren.

Examenstudie:
Tijdens de examenperiode kunnen de leerlingen op de dag van het examen de examenleerstof nog eens herhalen alvorens de toets af te leggen. Zo is er voor elk examen een studiemoment voorzien van één lesuur.

Daarnaast gaat tijdens deze toetsenperiode de avondstudie door van 14.15 uur tot 15.45uur. Daarnaast bieden we de leerlingen in deze periode extra studietijd aan op woensdagnamiddag. Voor deze studietijden moet apart worden ingeschreven.