bij ons zit je goed

Schoolboeken

De school zorgt voor werkboeken, cursussen, turnkledij en een zakrekenmachine. Enkele handboeken zitten in een huursysteem wat het kostenplaatje lager houdt. De boekenlijst en de prijs van de werkboeken voor elke richting kan via het secretariaat opgevraagd worden. Tijdens de eerste lesweek worden de boeken per vak aan de leerlingen bezorgd.