bij ons zit je goed

Ondersteunend uur

Elke week krijgen onze eerstejaars een ondersteunend lesuur. In dat uur werken ze rond leren leren. Ze leren werken met onze planningsagenda en "heen en weer"-map en ze leren hun schoolwerk organiseren. Voor elke proefwerkenperiode maken ze een studieplanning op. Ze leren in dat uur ook de basisvaardigheden (Word, Powerpoint, surfen en zoeken op internet, Smartschool, gebruik van de iPad ...) aan om ICT op school en thuis te kunnen gebruiken. Daarnaast wordt in dat ondersteunend uur en in de lessen Nederlands gewerkt aan begrijpend lezen en spelling. Ook de problematiek van pesten en cyberpesten komt in dat uur soms aan bod.