bij ons zit je goed

Schoolreglement

Ons schoolreglement omvat een algemeen gedeelte dat voor alle scholen van de scholengroep Sint-Rembert geldt, en een bijvoegsel (deel II) van Spes Nostra, dat er integraal deel van uitmaakt. Het algemeen schoolreglement bestaat ook uit twee delen. Na ons pedagogisch project en een engagementsverklaring, vind je in deel I het studiereglement en het orde- en tuchtreglement. In deel III vind je nog heel wat informatie over diverse onderwerpen. Ook dit derde deel maakt integraal deel uit van het schoolreglement. Over dit schoolreglement werd overlegd met het schoolbestuur en de schoolraad.