bij ons zit je goed

Infrastructuur

We beschikken over een mooi verzorgd schoolgebouw omgeven door heel wat groen en een grote speelplaats met tal van mogelijkheden om tijdens de pauzes aan sport te doen. Onze grote studeerzaal doet dienst als eetzaal en wordt gebruikt tijdens de verschillende studiemomenten. Elke leerling beschikt ook over een persoonlijk kluisje zodat waardevolle spullen, schoolgerei en boeken veilig opgeborgen zitten.

Onze vaklokalen werden uitgerust met heel wat modern didactisch materiaal. Elke vakleerkracht geeft les in een eigen lokaal, uitgerust met de nieuwste technologieën. Elk leslokaal beschikt over een witbord of elektronisch bord waarbij de computer en het internet een belangrijke rol spelen. Audio- en beeldmateriaal geïntegreerd in een digitale cursus sluiten nauw aan bij de leefwereld van onze leerlingen. Deze nieuwe methode biedt een onuitputtelijke bron van inspiratie en werkt heel motiverend bij zowel leerkrachten als leerlingen.
 

In ons goed uitgeruste ICT-Iokaal, met één computer voor elke leerling, leren we onze leerlingen in heel wat vakken geïntegreerd werken met de computer! Zo leren ze o.a. documenten opmaken in Word of een presentatie maken in Powerpoint. Daarnaast leren ze op een kritische manier omgaan met het internet en leren ze efficiënt informatie opzoeken. Ook maken ze voor diverse vakken gebruik van specifieke software. De software Kurzweil wordt door ons gebruikt op school. Sommige leerlingen met dyslexie, dyscalculie ... kunnen hiermee in het computerlokaal via een hoofdtelefoon de toetsen beluisteren tijdens de toetsenperiode.

Daarnaast worden in verschillende lessen onze recent aangeschafte iPads betrokken bij het lesgebeuren. De iPads kunnen ook ingeschakeld worden tijdens inoefen- en studeermomenten. Op die manier leren alle leerlingen omgaan met de meest moderne ICT-middelen.