bij ons zit je goed

Infrastructuur

We beschikken over een mooi verzorgd en vernieuwd schoolgebouw omgeven door heel wat groen. De gloednieuwe speelplaats biedt tal van mogelijkheden om tijdens de pauzes aan sport te doen. Onze grote studeerzaal met computerwerkplekken, woordenboeken ... is ruim en overzichtelijk en wordt gebruikt tijdens de verschillende studiemomenten. Onze leskeuken werd onlangs vernieuwd en voorzien van de meest moderne keukentoestellen. Ons nieuwe en ruime technieklokaal met atelier biedt de leerlingen de mogelijkheid om in een hypermoderne werkplek kennis te maken met diverse technieken en machines. Elke leerling beschikt daarnaast ook over een persoonlijk kluisje zodat waardevolle spullen, schoolgerei en boeken veilig opgeborgen zitten.

Onze vaklokalen werden uitgerust met heel wat modern didactisch materiaal. Elke vakleerkracht geeft les in een eigen lokaal, uitgerust met de nieuwste technologieën. Elk leslokaal beschikt over een witbord of elektronisch bord waarbij de computer en het internet een belangrijke rol spelen. Audio- en beeldmateriaal geïntegreerd in een digitale cursus sluiten nauw aan bij de leefwereld van onze leerlingen. Deze nieuwe methode biedt een onuitputtelijke bron van inspiratie en werkt heel motiverend bij zowel leerkrachten als leerlingen.
 

In ons ultramoderne ICT-Iokaal, met één computer voor elke leerling, leren we onze leerlingen in heel wat vakken geïntegreerd werken met de computer! Zo leren ze o.a. documenten opmaken in Word of een presentatie maken in Powerpoint. Daarnaast leren ze op een kritische manier omgaan met het internet en leren ze efficiënt informatie opzoeken. Ook maken ze voor diverse vakken gebruik van specifieke software en leren ze in de optie STEM-wetenschappen programmeren. De voorleessoftware Kurzweil wordt door ons gebruikt op school. Sommige leerlingen met dyslexie, dyscalculie ... kunnen hiermee in het computerlokaal via een hoofdtelefoon de toetsen beluisteren tijdens de toetsenperiode.

Daarnaast worden in verschillende lessen onze recent vernieuwde iPads betrokken bij het lesgebeuren. De iPads kunnen ook ingeschakeld worden tijdens inoefen- en studeermomenten. Op die manier leren alle leerlingen omgaan met de meest moderne ICT-middelen.