bij ons zit je goed

Studieaanbod

Selecteer de studieoptie naar keuze om meer te weten te komen over het profiel van deze optie in het eerste jaar, de lessentabellen ... Bekijk daarnaast zeker ook de rubriek "Starten in het secundair" want daar maken we duidelijk hoe een studiekeuze in het eerste en tweede jaar gemaakt wordt.

Latijn

Voor wie?

De leerlingen die voor Latijn kiezen, hebben een brede algemene interesse en een uitgesproken belangstelling voor talen, geschiedenis en cultuur. Ze zijn bovendien bereid om regelmatig en zelfstandig te studeren! Ze hebben doorzettingsvermogen, zin voor orde en nauwkeurigheid.

Wat?
Latijn studeren is een uitstekend middel om andere Europese talen te leren. De taal van de Romeinen ligt immers aan de basis van alle Romaanse talen (Frans, Italiaans, Spaans ...). Maar ook in Germaanse talen (Nederlands, Engels en Duits) zijn er talrijke, zelfs alledaagse woorden die afstammen van het Latijn. Kennis van het Latijn geeft je een beter inzicht in taal! Maar het vak Latijn houdt meer in dan enkel taal. Minstens even interessant is de boeiende Griekse en Romeinse beschaving en cultuur! Latijn studeren betekent zo contact houden met het verleden en op grond daarvan een kritische houding aannemen in de wereld van nu.

Latijn is zeker geen dode taal! Alle planten, dieren, ziekten, lichaamsdelen ... hebben een wetenschappelijke benaming. Ook in de rechtspraak worden nog steeds veel Latijnse begrippen gebruikt. Latijn studeren is "Ieren leren". De leerlingen nemen de gewoonte aan om heel regelmatig en uit zichzelf lessen te repeteren (woordenschat, grammatica, zinsbouw ...). Zo biedt Latijn een uitstekende voorbereiding op alle mogelijke opties in het algemeen secundair, hoger en universitair onderwijs. De leerlingen ontwikkelen in deze optie hun zin voor nauwkeurigheid, grondigheid en doorzettingsvermogen.

Welk lessenrooster?

STEM-wetenschappen

Voor wie?
Leerlingen die voor de optie STEM-wetenschappen kiezen zijn gebeten door wetenschap, techniek, wiskunde, programmeren en probleemoplossend denken. Het zijn bollebozen met een brede algemene interesse die graag studeren en graag op onderzoek gaan. Ze zijn creatief en zijn gefascineerd door techniek en technologie. Het zijn echte doorzetters met zin voor orde en nauwkeurigheid.

Wat?
STEM staat voor science, technology, engineering en mathematics en verwijst naar wetenschap, technologie, techniek en wiskunde. In de 4 lestijden per week worden bovenstaande vakken geïntegreerd aangebracht. Er wordt bij elk thema gestart met een onderzoeksvraag. De 4 STEM-lestijden worden verder regelmatig gekoppeld aan de 2 lesuren techniek. Daar worden verschillende aangebrachte zaken in de praktijk omgetoverd. Op deze momenten zijn de leerlingen dus 6 uur per week bezig met de verschillende STEM-leerinhouden. In dit keuzepakket:

 • leren de leerlingen via onderzoeksthema’s zien hoe wiskunde en wetenschap toegepast worden in een technische en hoogtechnologische context
 • leren ze programmeren, zelf ontwerpen en door middel van experimenten probleemoplossend denken
 • ontwikkelen de leerlingen zin voor nauwkeurigheid, grondigheid en doorzettingsvermogen

De volgende thema’s komen onder andere in de 1e graad aan bod: lucht- en ruimtevaart, recyclage, veiligheid, drones, cosmetica, sporenonderzoek, computergestuurde robotten …

Welk lessenrooster?

Moderne vreemde talen

Voor wie?
Wie voor Moderne vreemde talen kiest, heeft een uitgesproken belangstelling voor hedendaagse vreemde talen. Deze leerlingen vinden het een uitdaging om nieuwe woorden te leren en die te gebruiken in geschreven en gesproken communicatie.

Wat?
In de optie Moderne vreemde talen krijgen de leerlingen 2 lesuren meertalige communicatie en cultuur en 2 lesuren Spaans.

In het vak meertalige communicatie en cultuur:

 • leren de leerlingen oog hebben voor correct taalgebruik
 • leren ze in verschillende situaties communiceren (spreken, lezen, luisteren en schrijven) in het Frans en in het Engels
 • maken ze kennis met de Frans- en Engelstalige cultuur, gewoontes en streken
 • spelen ze in op de Franse en Engelse actualiteit
 • krijgen ze een aantal CLIL-prikkels

CLIL staat voor “Content and Language Integrated Learning”: algemene niet-taalvakken worden in een moderne vreemde taal gegeven. We willen deze leerlingen ook hiervan even laten proeven. Zo komen ze te weten of de verschillende CLIL-mogelijkheden vanaf de tweede graad misschien iets voor hen zijn.

In het vak Spaans willen we de leerlingen graag kennis laten maken met een volledig nieuwe vreemde taal:

 • zo ervaren ze wat moderne vreemde talen studeren betekent en of het hen ligt
 • leren ze de basiswoordenschat en -grammatica Spaans
 • leren ze die te gebruiken via de spreek-, lees-, luister- en schrijfvaardigheidsopdrachten
 • maken ze kennis met de Spaanse cultuur

Welk lessenrooster?

Economie

Voor wie?
Leerlingen die deze optie kiezen, hebben een brede interesse voor wat in onze maatschappij gebeurt op economisch vlak. Ze hebben belangstelling voor het handels- en bedrijfsleven.  Ze zijn ondernemend en vragen zich af hoe het proces van kopen en verkopen precies werkt, waarom we belastingen betalen en hoe het nu zit met de pensioenen … Ze werken graag met cijfers en vinden de computer een uitdaging. Zin voor orde, flexibiliteit, verantwoordelijkheid, doorzettingsvermogen en een vlotte sociale omgang zijn enkele kenmerken die we van een leerling in de optie Economie verwachten! Binnen onze bedrijfswereld zijn internationale contacten zeer belangrijk, dus hebben deze leerlingen ook belangstelling voor talen.

Wat?
In de optie Economie krijgen de leerlingen 2 lesuren economie en 2 lesuren meertalige communicatie en cultuur.

In het vak economie:

 • ervaren de leerlingen dat ze dagelijks in contact komen met
 • verschillende vormen van economie
 • leren ze de basisprincipes van economie en marketing kennen
 • krijgen ze inzicht in de wereld van de economie
 • leggen ze de link tussen economie en toerisme
 • maken ze kennis met het maken van reclame, het online verkopen, het runnen van een Oxfam wereldwinkel, het uitvoeren van bankverrichtingen ...

In het vak meertalige communicatie en cultuur:

 • leren de leerlingen oog hebben voor correct taalgebruik
 • leren ze in verschillende situaties communiceren (spreken, lezen, luisteren en schrijven) in het Frans en in het Engels
 • maken ze kennis met de Frans- en Engelstalige cultuur, gewoontes en streken
 • spelen ze in op de Franse en Engelse actualiteit
 • krijgen ze een aantal CLIL-prikkels

CLIL staat voor “Content and Language Integrated Learning”: algemene niet-taalvakken worden in een moderne vreemde taal gegeven. We willen deze leerlingen ook hiervan even laten proeven. Zo komen ze te weten of de verschillende CLIL-mogelijkheden vanaf de tweede graad misschien iets voor hen zijn.

Welk lessenrooster?

Sport

Voor wie?
Leerlingen die kiezen voor de optie Sport zijn sportief en sociaal voelend. Ze werken graag samen met anderen in teamverband en hebben grote interesse voor wetenschappen en sport. Deze leerlingen hebben een goede fysieke conditie en worden graag professioneel gecoacht in diverse aangeboden sportdisciplines zoals voetbal, tennis, paardrijden, dansen, krachtbal ...

Wat?
In de optie Sport krijgen de leerlingen 3 lesuren sport en 1 lesuur toegepaste natuurwetenschappen.

In het vak sport:

 • maken de leerlingen kennis met verschillende sportdisciplines, die in het vak lichamelijke opvoeding minder of niet aan bod komen
 • gaan ze dieper in op de tactiek en techniek van voetbal, tennis, paardrijden …
 • komen de leerlingen in contact met professionele gastcoaches die hen onderdompelen in diverse sportdisciplines
 • beoefenen ze de aangeboden sporten in onze moderne sportzaal met vernieuwde sportvloer of gaan ze op locatie om de aangeboden sport op een degelijke wijze aan te leren

In het vak toegepaste natuurwetenschappen:

 • leren ze hoe sport en wetenschappen met elkaar verbonden zijn
 • onderzoeken de leerlingen welke wetenschappelijke processen sport in het lichaam teweeg brengt
 • bekijken ze hoe wetenschappen invloed hebben op een gezonde levenswijze, op voedingsgewoontes …
 • leren de leerlingen wetenschappelijke bronnen noteren
 • maken ze kennis met de anatomie van de mens

Welk lessenrooster?

Creatieve en sociale vorming

Voor wie?
Leerlingen die kiezen voor de optie Creatieve en sociale vorming zijn creatief, sociaal voelend en zorgzaam ingesteld. Ze werken graag samen met anderen en hun interesse voor wetenschappen is groot. Ze hebben ook belangstelling voor de mens en het milieu.

Wat?
In de optie Creatieve en sociale vorming krijgen de leerlingen 3 lesuren creatieve en sociale vorming en 1 lesuur toegepaste natuurwetenschappen.

In het vak creatieve en sociale vorming:

 • maken de leerlingen kennis met hoe onze samenleving in elkaar zit en hoe menselijke en sociale relaties werken
 • ontwikkelen ze vaardigheden door het uitvoeren van concrete realisaties met voedsel, basistechnieken van restaurant en creaties met stoffen en materialen
 • trainen ze hun sociale vaardigheden zoals luisterbereidheid, respect en behulpzaamheid
 • leren ze omgaan met kinderen, jongeren en volwassenen
 • worden ze zich bewust van gezonde voeding

In het vak toegepaste natuurwetenschappen:

 • bestuderen de leerlingen de wetenschappelijke samenstelling van voeding
 • bekijken ze hoe wetenschappen invloed hebben op een gezonde levenswijze, op voedingsgewoontes …
 • maken ze kennis met de anatomie van de mens
 • leren de leerlingen wetenschappelijke bronnen noteren

Welk lessenrooster?

STEM-technieken

Voor wie?
Leerlingen die kiezen voor STEM-technieken hebben een praktijkgerichte belangstelling voor techniek. Ze zoeken graag uit hoe iets in elkaar steekt of vinden het fijn om een praktische oplossing voor een probleem te bedenken. Deze leerlingen zijn handig en houden van nauwkeurig werken.

Wat?
In de optie STEM-technieken ligt de klemtoon op het zoeken naar oplossingen van technische problemen en het realiseren van de oplossingen in de praktijk. STEM staat voor science, technology, engineering en mathematics en verwijst dus naar wetenschap, technologie, techniek en wiskunde.

In dit keuzepakket:

 • komen de leerlingen in contact met hout, metaal, mechanica en elektriciteit
 • ontwikkelen ze en maken ze zelf werkstukken waardoor ze vaak in de werkplaats vertoeven
 • maken de leerlingen afspraken omtrent veiligheid op de werkvloer
 • leren ze ontwerpen en plannen lezen
 • onderzoeken ze hoe wiskunde en wetenschappen gebruikt worden in technische realisaties
 • maken de leerlingen kennis met basisbegrippen en -oefeningen binnen mechanische, biologische en agrarische technieken

Welk lessenrooster?