bij ons zit je goed

Starten in het secundair

Tussen 12 en 18 jaar maken alle jongeren een enorme evolutie door. Het secundair onderwijs speelt daarop in door in de studieloopbaan verschillende keuzemomenten te voorzien, een te vroege specialisatie uit te stellen en rekening te houden met mogelijke verschuivingen in de persoonlijke interesse. Bij de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs zijn bij een aantal leerlingen de studiecapaciteiten en de belangstelling voldoende gekend om een eerste voorlopige keuze te kunnen maken. Bij die eerste keuze voor een bepaalde optie, houden we met de volgende aspecten rekening:

  • We houden de keuzemogelijkheid breed om niet al te vroeg latere studiemogelijkheden af te sluiten of te beperken.
  • We kiezen voor een stevige basisvorming, vooral in de vakken Nederlands, Frans en wiskunde.
  • We geven elke leerling het onderwijs dat aansluit bij zijn aanleg en bij het niveau dat hij al bereikte.

We vinden het belangrijk om ouders en leerlingen uitgebreid te informeren alvorens hen in te schrijven!

In de onderstaande tabel vinden jullie een beknopt overzicht van de opties die onze middenschool aanbiedt. Het zijn de meest courante studierichtingen binnen de eerste graad van het secundair onderwijs. Bekijk daarnaast zeker ook de rubriek "Studieaanbod".
 

Aanleg en belangstelling Keuze in het 1e jaar Vervolg in het 2e jaar
aanleg voor wiskunde, wetenschappen en moderne talen Moderne Wetenschappen Moderne Wetenschappen
(theoretisch en technisch gerichte vorming)

goede resultaten wiskunde en talen, sterke interesse en aanleg voor wiskunde, wetenschappen en techniek

STEM Moderne-STEM
(Moderne Wetenschappen)

sterke aanleg voor talen, geschiedenis en cultuur, bereid om regelmatig en zelfstandig te werken

Latijn Latijn, Grieks-Latijn
(Moderne Wetenschappen)
aanleg voor wiskunde en moderne talen en interesse voor verkoop, administratie en ICT Handel Handel
(theoretisch en technisch gerichte vorming)
sociaal ingesteld, belangstelling voor exacte wetenschappen, interesse voor voeding, verzorging, kleding en milieu Sociale en Technische Vorming 2u. Sociale en Technische Vorming
(theoretisch en technisch gerichte vorming)
sociaal ingesteld, belangstelling voor exacte wetenschappen, interesse voor voeding, verzorging, kleding en milieu, interesse in extra praktijk Sociale en Technische Vorming 4u. Sociale en Technische Vorming
(praktisch en technisch gerichte vorming)
aanleg voor toegepast denken en interesse voor metaal-, houtbewerking en elektriciteit Technische Activiteiten 2u. Mechanica-Elektriciteit
(theoretisch en technisch gerichte vorming)
interesse voor metaal-, houtbewerking en elektriciteit met extra praktijk Technische Activiteiten 4u. Mechanica-Elektriciteit
(praktisch en technisch gerichte vorming)