bij ons zit je goed

Starten in het secundair

Het eerste jaar secundair onderwijs:

Tussen 12 en 18 jaar maken alle jongeren een enorme evolutie door. Het secundair onderwijs speelt daarop in door in de studieloopbaan verschillende keuzemomenten te voorzien, een te vroege specialisatie uit te stellen en rekening te houden met mogelijke verschuivingen in de persoonlijke interesse. Bij de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs zijn bij de meeste leerlingen de studiecapaciteiten en de belangstelling voldoende gekend om een eerste voorlopige keuze te kunnen maken.

De eerste keuze maken we voor de algemene vorming: een pakket van 28 lesuren.

 • Wie kiest voor “basis” haalt behoorlijke cijfers in de basisschool en wilt vooral focussen op de basisleerstof. In de toetsen zal de klemtoon vooral op de basisleerdoelen liggen. De resultaten op de toetsen bepalen welke basisopties de leerling in het 2e jaar kan volgen.
 • Wie kiest voor “basis + verdieping” haalt goede resultaten in de basisschool. Naast de basisleerstof krijgen de leerlingen voor alle vakken ook verdiepingsleerstof aangeboden. Dat betekent dat ook in de toetsen complexere oefeningen en uitdagingen aan de orde zijn. Afhankelijk van de resultaten in de basis- en uitdiepingstoetsen kan de leerling gelijk welke basisoptie in het 2e jaar volgen.

De tweede keuze maken we voor een optie: een keuze voor 4 lesuren per week.

In deze keuze maken de leerlingen kennis met een aantal vakken en facetten die hen interesseren. Hier zetten ze in op hun talenten. Deze keuze wijst hen de weg naar de toekomst, maar zet hen niet vast. Alles staat nog open in het 2e leerjaar. We geven hierin de leerlingen maximale kansen om hun persoonlijkheid ten volle te ontplooien.

In de volgende tabel vinden jullie een beknopt overzicht van de opties die onze middenschool in het 1e jaar aanbiedt. Het zijn de meest courante studieopties binnen de eerste graad van het secundair onderwijs. Daaronder vinden jullie de lessentabel van het 1e jaar. Vooraleer we inschrijven, vinden we het belangrijk om ouders en leerlingen uitgebreid te informeren! Bekijk daarnaast zeker ook de rubriek "Studieaanbod".

Het tweede jaar secundair onderwijs:

In het tweede jaar krijgen de leerlingen een pakket van 25 lesuren algemene vorming. Voor de algemene vorming kiezen ze uit "basis" of "basis + verdieping". Vervolgens kiezen ze voor een basisoptie van 5 lesuren. Daarnaast kiezen ze voor 2 lesuren verkenning of 2 lesuren extra inoefening van de leerstof Frans en/of wiskunde. Ze kunnen elke basisoptie ook combineren met 4 lesuren extra sport bovenop de lessen LO als voorbereiding op een sportrichting in de tweede graad. Tot slot kunnen ze ook door de klassenraad verplicht worden om tijdelijk 2 lesuren remediëring voor één of meerdere vakken te volgen. 

Uit de volgende basisopties kunnen ze kiezen:

 • Klassieke talen
 • STEM-wetenschappen
 • Moderne talen & Wetenschappen
 • Economie & Organisatie
 • Maatschappij & Welzijn
 • STEM-technieken

Voor de 2 lesuren verkenning kiezen de leerlingen uit de volgende mogelijkheden:

 • Inoefening Frans en wiskunde
 • Inoefening Frans (2 lesuren)
 • Inoefening wiskunde (2 lesuren)
 • Creatieve en sociale vorming
 • Experimenteel wetenschappelijk werk
 • Meertalige communicatie en cultuur
 • Media en IT
 • Grieks
 • Initiatie Spaans
 • Sport (2 of 4 lesuren)