bij ons zit je goed

Foto's excursies en projecten

STEM-Olympiade Zaterdag 3 maart
SpesSki 2018
Uitwisselingsproject Enghien 1A1+1A2
Excursie luchtvaartschool 2STEM
Malmedy 2017
Opstart Spesbib quiz 2017
50 jaar Spes Nostra
Biotoopstudie 1e jaar
Sportdag 1e jaar Klein strand 2017
Exodus 2e jaar 2017
Leerlingenfeest 2017
Romeins koken
Meerdaagse Westhoek 2017
Enghien april 2017
Klassieke dag
Enghien januari 2017